Кхайкарал

Кхайкарал

Маг1албике бахача наьха вахаре йоккха дегаг1оз хилар 10 шу хьалха. Царга кхаьчар Маг1албикена «Т1ема сийлен г1ала» яха ц1и еннай яха хоам. Хеталу из х1ама хинна й1аьха ха яц аьнна. Дале а, 10 шу даьннад цу хана денз.
Ховш ма хиларе, Маг1албик хьалъе йолаяьй 1933 шера. Мел дукха т1ема а къахьегама а коталонаш яьхай вай даьша.
1942 шера фашистски эскар юхег1ертад Маг1албикана, кхерам т1абессаб вай г1алана. Дале а, кулгам ца агаш, т1ехьашка ца боалаш духьалъэттаб моастаг1ашта вай б1ухой, укхаза баха нах. 3 январе 1943 шера къиза моастаг1а юхатехав, халкъа боахама объекташ меттаоттаяьй. Дукха низ д1абеннаб б1ухошеи бахача нахеи котало яккхара. Из бахьан долаш еннай города «Т1ема сийлен г1ала» яха еза ц1и.
Х1анз вай г1ала дег1айоаг1аш, тоалуш, хозлуш латт.
Ираз, беркат, аьттув ма эшалба шоана, маг1албикахой! Дахалда шо, дебалда шо!
Маг1албика Г1алий совета кулгалхо Евлоев Усман
Интересная статья? Поделись с другими: