Даькъала хилда Керда шу!

Хьат1акхаьчад керда 2018 шу. Берригача наха деза ц1ей лоарх1 цох. Хьат1аэттай д1адахача шера хиннача вахара боарам къоастабе беза ха, х1анзарчул т1ехьаг1а де лерх1ачун боарам баккха беза ха. Массахана хиннад иштта.
Сога хаьттача, xlapa сага вахаре цхьа бустам хила беза: цхьанна сагага во ма кхоачалда, дикадар дебалда, бухбувлаш хилба ираза хьаст, адамашта аьттуви беркати ма эшалда! Эггара дезаг1дола ловцаш даха лов сона Маг1албика г1але бахача наха. Ираз, аьттув, беркат, безам болаш, г1улакх совдулаш, гаргалонаш ч1оаг1луш, барт болаш доаг1алда керда шу, могаш-маьрша хилда вай, Дала й1аьхйойла вай вахара ха.
Зиза даьккха, кура йолаш яхийла вай Г1алг1айче-г1алг1ай къаман - мохк! Даькъала хилда Керда шу!

Йовлой Усман, Маг1албика г1алий депутатий совета кулгалхо
Интересная статья? Поделись с другими: