Денало эшаю халонаш

Денало эшаю халонаш

Новости - Новости

Къовзткъеи пхийтта шу дуз вай къам мехках а даьккха, Сибарег1а дахийтача хана денз. Сийлахь-боккха Даймехка т1ом чакхбаланза ха яр из. Кхы а дукха халонаш яр адамаша ла езараш.
    В1алла бехк боацаш, 1обахийтар г1алг1ай Казахстане а Киргизе а. Къаьстта йоккхий саготонаш т1акхаьчар шийлача моттигашка кхаьчача наха. Шийла хиларал совг1а, цига моцал яр, лазараш дар лелаш.
    Дале а, деррига шоай хьинараш оарцаг1а даьха, къахьегамах дог ца эккхаш хьабаьхкар г1алг1ай. Деналах ца бохаш, къахетаме болаш, шоай даймохк биццабеш 13 шу даьккхар цар. Харцон морхаш т1ера д1аяхача шоай мехка ц1абаьхкар уж, шоай фусамашка баха хайшар. Укх дунен т1а цхьа низ корабанзар вай къам гора оттаде, даьхенца вай бола безам д1абак­кха. Г1алг1ай масса хана хинна а хиннаб, х1анз болаш а ба, д1ахо йодача хана хург а ба нийсхо лохаш, харцдар д1атотташ. Дала аьттув боаккхалба вай цу бакъахьарча новкъа.
    Дала къахетам болба Сибарег1а байнарех. Дала низ лолба вайна хало­нашта духьала латта. Ираз, аьттув, беркат ма эшалда вайна!
У. Евлоев, Маг1албика г1алий депутатий совета кулгалхо
Интересная статья? Поделись с другими: